2000FUN論壇

 

 

搜索
2000FUN論壇 綜合論壇 星座命理 12星座的5大衰野
返回列表 發新帖 回覆
查看: 4422|回覆: 26
go

[星座分析] 12星座的5大衰野

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

UID
1096401 
帖子
365 
積分
488 
Good
2  
註冊時間
08-6-21 
在線時間
224 小時 
發表於 08-11-26 12:23 PM |顯示全部帖子
白羊座
-no.1 衝動做事從不考慮清楚
-no.2 沒耐心沒毅力
-no.3 壞脾氣且喜怒無常
-no.4 說話直接常常傷人
-no.5 自私孩子氣金牛座
-no.1 膽子很小
-no.2 固執且太過死腦筋
-no.3 速度慢半拍
-no.4 沈默是金
-no.5 有點現實雙子座
-no.1 三心二意有點花心
-no.2 愛說話愛說教又愛八卦
-no.3 做事不夠認真常常虎頭蛇尾
-no.4 抗壓*不夠,遇到困難就想跑
-no.5 很會打太極拳及推卸責任
巨蟹座
-no.1 膽子太小害怕戀愛
-no.2 杞人憂天胡思亂想
-no.3 唯唯諾諾沒有自信
-no.4 喜歡吃醋容易嫉妒
-no.5 情緒化又容易歇斯底裏獅子座
-no.1 自以為是
-no.2 囂張跋扈盛氣淩人
-no.3 愛慕虛榮
-no.4 不懂自省
-no.5 喜歡指使別人


處女座
-no.1 嘮叨囉唆
-no.2 緊張兮兮*陽怪氣
-no.3 小家子氣
-no.4 沒有自信
-no.5 喜歡委屈自己天秤座
-no.1 自命風流
-no.2 優柔寡斷猶豫不決
-no.3 有點虛偽太過做作
-no.4 喜歡辯論死鴨子嘴硬
-no.5 分不清輕重緩急
天蠍座
-no.1 疑心病重
-no.2 控制慾強
-no.3 在意別人的看法
-no.4 喜歡測試別人的容忍底線
-no.5 超級愛比較射手座
-no.1 重視友情勝過愛情
-no.2 熱愛自由不想被控制
-no.3 做事粗心草率
-no.4 容易衝動
-no.5 說話不經大腦
摩羯座
-no.1 不懂得表達自我
-no.2 不夠浪漫
-no.3 實事求是不會為愛昏頭
-no.4 太過計較
-no.5 過河拆橋水瓶座
-no.1 夢想太過遙遠
-no.2 不說出自己真心
-no.3 對情人朋友一視同仁
-no.4 品味怪異
-no.5 喜歡獨立不受約束
雙魚座
-no.1 有點濫情容易拈花惹草
-no.2 耳根子軟容易被騙
-no.3 容易闖禍卻沒責任感
-no.4 太過溫柔不懂得保持距離
-no.5 舊愛新歡搞不情楚狀況

Rank: 2Rank: 2

UID
554098 
帖子
227 
積分
229 
Good
0  
註冊時間
06-2-5 
在線時間
184 小時 
發表於 08-11-26 11:24 PM |顯示全部帖子
金牛座
-no.1 膽子很小
-no.2 固執且太過死腦筋
-no.3 速度慢半拍
-no.4 沈默是金
-no.5 有點現實

Rank: 7Rank: 7Rank: 7Rank: 7Rank: 7Rank: 7Rank: 7

UID
77852 
帖子
36148 
積分
37597 
Good
2853  
註冊時間
03-6-4 
在線時間
2060 小時 
發表於 08-11-29 06:31 PM |顯示全部帖子
天秤座
-no.1 自命風流
-no.2 優柔寡斷猶豫不決
-no.3 有點虛偽太過做作
-no.4 喜歡辯論死鴨子嘴硬
-no.5 分不清輕重緩急

都近乎講中晒.....

但第5樣唔同意
已有 1 人評分Good 收起 理由
『閒雜人等』 + 2 你說的內容我非常同意

總評分:  Good + 2   查看全部評分

Rank: 1

UID
1182386 
帖子
13 
積分
11 
Good
0  
註冊時間
08-12-1 
在線時間
1 小時 
發表於 08-12-1 09:57 AM |顯示全部帖子
水瓶座
-no.1 夢想太過遙遠-
no.2 不說出自己真心
-no.3 對情人朋友一視同仁
-no.4 品味怪異
-no.5 喜歡獨立不受約束

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

UID
453598 
帖子
149 
積分
556 
Good
0  
註冊時間
05-7-14 
在線時間
449 小時 
發表於 08-12-1 06:52 PM |顯示全部帖子
天蠍座
-no.1 疑心病重
-no.2 控制慾強
-no.3 在意別人的看法
-no.4 喜歡測試別人的容忍底線
-no.5 超級愛比較
好準...講中左幾個

Rank: 7Rank: 7Rank: 7Rank: 7Rank: 7Rank: 7Rank: 7

UID
133389 
帖子
13929 
積分
16070 
Good
216  
註冊時間
03-12-6 
在線時間
1404 小時 
發表於 08-12-9 05:21 PM |顯示全部帖子
雙魚座
-no.1 有點濫情容易拈花惹草 << 冇bor
-no.2 耳根子軟容易被騙 << -.-岩wo
-no.3 容易闖禍卻沒責任感 << .. -.-一時時啦..
-no.4 太過溫柔不懂得保持距離 << 都係一時時..
-no.5 舊愛新歡搞不情楚狀況 << .. 呢個.. 唔知a_a

Rank: 1

UID
621537 
帖子
39 
積分
36 
Good
0  
註冊時間
06-4-16 
在線時間
26 小時 
發表於 08-12-11 07:28 PM |顯示全部帖子
双子座既
no.2 3 4  同我好似-_-

Rank: 2Rank: 2

UID
946721 
帖子
64 
積分
55 
Good
0  
註冊時間
07-8-28 
在線時間
219 小時 
發表於 08-12-12 08:19 PM |顯示全部帖子
金牛座
-no.1 膽子很小
-no.2 固執且太過死腦筋
-no.3 速度慢半拍
-no.4 沈默是金
-no.5 有點現實

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

UID
1027675 
帖子
391 
積分
348 
Good
7  
註冊時間
08-1-23 
在線時間
78 小時 
發表於 08-12-16 09:57 PM |顯示全部帖子
巨蟹座
-no.1 膽子太小害怕戀愛
-no.2 杞人憂天胡思亂想
-no.3 唯唯諾諾沒有自信
-no.4 喜歡吃醋容易嫉妒
-no.5 情緒化又容易歇斯底裏

ok啵

Rank: 7Rank: 7Rank: 7Rank: 7Rank: 7Rank: 7Rank: 7

UID
698812 
帖子
2885 
積分
1399 
Good
403  
註冊時間
06-7-21 
在線時間
1096 小時 
發表於 08-12-17 05:37 PM |顯示全部帖子
-no.1 膽子太小害怕戀愛
-no.2 杞人憂天胡思亂想
-no.3 唯唯諾諾沒有自信
-no.4 喜歡吃醋容易嫉妒
-no.5 情緒化又容易歇斯底裏

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

UID
933073 
帖子
210 
積分
349 
Good
0  
註冊時間
07-8-8 
在線時間
279 小時 

笑傲無雙

發表於 09-1-2 10:55 PM |顯示全部帖子
雙魚座
-no.1 有點濫情容易拈花惹草
-no.2 耳根子軟容易被騙
-no.3 容易闖禍卻沒責任感
-no.4 太過溫柔不懂得保持距離
-no.5 舊愛新歡搞不情楚狀況

Rank: 1

UID
988846 
帖子
81 
積分
44 
Good
9  
註冊時間
07-10-22 
在線時間
179 小時 
發表於 09-1-6 03:04 AM |顯示全部帖子
獅子座
-no.1 自以為是
-no.2 囂張跋扈盛氣淩人
-no.3 愛慕虛榮
-no.4 不懂自省
-no.5 喜歡指使別人

Rank: 1

UID
810009 
帖子
26 
積分
16 
Good
0  
註冊時間
07-1-2 
在線時間
46 小時 
發表於 09-1-6 02:49 PM |顯示全部帖子
水瓶座
-no.1 夢想太過遙遠
-no.2 不說出自己真心
-no.3 對情人朋友一視同仁
-no.4 品味怪異
-no.5 喜歡獨立不受約束

第4我唔覺=3='

[ 本帖最後由 ★〞澄※﹏《 於 2009-1-6 02:50 PM 編輯 ]

Rank: 1

UID
1199774 
帖子
59 
積分
49 
Good
0  
註冊時間
09-1-5 
在線時間
2 小時 
發表於 09-1-6 04:47 PM |顯示全部帖子
巨蟹座
-no.1 膽子太小害怕戀愛
-no.2 杞人憂天胡思亂想
-no.3 唯唯諾諾沒有自信
-no.4 喜歡吃醋容易嫉妒
-no.5 情緒化又容易歇斯底裏

得2,3岩.....``
4都有DDD.....``

Rank: 2Rank: 2

UID
1234777 
帖子
111 
積分
111 
Good
0  
註冊時間
09-3-12 
在線時間
12 小時 
發表於 09-3-16 06:08 PM |顯示全部帖子
白羊座
-no.1 衝動做事從不考慮清楚
-no.2 沒耐心沒毅力
-no.3 壞脾氣且喜怒無常
-no.4 說話直接常常傷人
-no.5 自私孩子氣

Rank: 2Rank: 2

UID
1236934 
帖子
126 
積分
167 
Good
0  
註冊時間
09-3-16 
在線時間
68 小時 
發表於 09-3-17 11:56 AM |顯示全部帖子
白羊座
-no.1 衝動做事從不考慮清楚
-no.2 沒耐心沒毅力
-no.3 壞脾氣且喜怒無常
-no.4 說話直接常常傷人
-no.5 自私孩子氣

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

UID
1237010 
帖子
241 
積分
497 
Good
0  
註冊時間
09-3-16 
在線時間
98 小時 
發表於 09-3-17 09:00 PM |顯示全部帖子
巨蟹座
-no.1 膽子太小害怕戀愛
-no.2 杞人憂天胡思亂想
-no.3 唯唯諾諾沒有自信
-no.4 喜歡吃醋容易嫉妒
-no.5 情緒化又容易歇斯底裏
全部中哂=_="我的確係巨蟹座-3-

Rank: 1

UID
1235900 
帖子
17 
積分
31 
Good
0  
註冊時間
09-3-14 
在線時間
16 小時 
發表於 09-3-17 09:04 PM |顯示全部帖子
射手座
-no.1 重視友情勝過愛情
-no.2 熱愛自由不想被控制
-no.3 做事粗心草率
-no.4 容易衝動
-no.5 說話不經大腦
....呃....
中哂 ' 我果然係射手座 '

Rank: 2Rank: 2

UID
1236061 
帖子
66 
積分
66 
Good
0  
註冊時間
09-3-15 
在線時間
58 小時 
發表於 09-3-17 10:58 PM |顯示全部帖子
天蠍座
-no.1 疑心病重
-no.2 控制慾強
-no.3 在意別人的看法
-no.4 喜歡測試別人的容忍底線
-no.5 超級愛比較

有些中吧,不太想認  =_____________+"

Rank: 2Rank: 2

UID
780951 
帖子
73 
積分
280 
Good
0  
註冊時間
06-11-5 
在線時間
245 小時 
發表於 09-3-18 02:03 AM |顯示全部帖子
水瓶座
-no.1 夢想太過遙遠
-no.2 不說出自己真心
-no.3 對情人朋友一視同仁
-no.4 品味怪異
-no.5 喜歡獨立不受約束

唔認同3 4- -
你需要登錄後才可以回帖 登錄 | 免費註冊

聯絡我們|Archiver| 2000FUN論壇

SERVER: 2 GMT+8, 19-9-20 01:59 AM , Processed in 0.058367 second(s), 11 queries , Gzip On.

Sponsor:迷你倉 , 網頁寄存

Powered by Discuz! X1.5.1

© 2001-2010 Comsenz Inc.